Idrett,  På sidelinja

Åpning av breddeidrett for voksne

Breddeidrett for voksne har i hele pandemien blitt sett på som en aktivitet med høy risiko. Hva er grunnlaget for å gjøre dette forbudt? Vet helsemyndighetene nok om hvordan lokal breddeidrett er organisert?

De skumle smittesprederne?

Barn og ungdom har med få unntak og perioder fått lov til å trene. I noen perioder har det vært med avstand, begrensning på antall personer, samt utendørs. For personer over 20 år har idrett vært forbudt. Hvem skulle ha trodd det?

I breddeidretten for voksne er stort sett alle klubbens utøvere beboere i nærområdet. I pandemien har denne gruppen stort sett sittet hjemme. De har hatt hjemmekontor, eller deltatt på digitale forelesninger som studenter. Noen er permitterte eller oppsagt og bruker dagene til å finne veien videre. En stor andel av de som holder på med breddeidrett for voksne er inaktive og isolert.

En betydelig andel av utøverne er selvfølgelig ute på jobb og møter folk. Om de arbeider innen varehandel, med barn og unge, eller i serviceyrker, er det liten tvil om at alle deler av samfunnet lever under svært strenge smittevernregler.  Alle kan være smittebærere, enten de er små eller store, av alle former for virus, enten de er muterte eller ikke. 

Er personer over 20 år å anse som en trussel for samfunnet dersom de deltar i organisert idrettsaktivitet? Jeg tenker da kun på fellestrening der de bor. Kamper på kryss og tvers innad i kommunen er pr. februar 2021 lite hensiktsmessig.

Trygg gjennomføring av aktivitet

Folkehelsen, både fysisk og psykisk, er noe de fleste er bekymret for i disse tider. Treningssenter er stengt i store dele av landet og har vært åpent i svært korte perioder de siste 12 månedene. Sikkert med en smittefaglig vurdering som er godt begrunnet. Når disse stenges helt ned er det et signal om at innendørs aktivitet ikke bør gjennomføres. For de som ikke deltar i aktiviteten i det lokale idrettslaget vil det ha store konsekvenser for helsen. 

I et idrettslag er det ganske annerledes. Der kjenner alle hverandre og ved et eventuelt utbrudd tar smittesporingen noen få minutter. Oppmøteloggen er klar og kan spores måneder tilbake. Som nevnt sitter utøverne i eget hjem store deler av døgnet. De kan ikke å på byen å feste. Å delta på hjemmefester er straffbart.

Voksne personer over 20 år er, slik jeg ser det, en trygg gruppe mennesker å ha på trening for det lokale idrettslaget. Trening utendørs med krav om 1 meter avstand utgjør liten risiko, men vil utgjøre en stor fysisk og psykisk forskjell. La de få se hverandre og snakke litt surr. La de få pushe hverandre på trening og kjenne på gleden ved å ta seg fysisk ut. Dette har de fortjent.

Rett timing av gjenåpningen

Akkurat nå er smittetallene er synkende, eller flate, med små lokale utbrudd. Disse mener lokale myndigheter at de har kontroll på. Den eldste delen av befolkningen er stort sett vaksinert. Vi har lært oss å leve med korona viruset og innprentet gode smittevernprotokoller. Det vil komme utbrudd lokalt i lang tid fremover. I mellomtiden kan vi ikke holde pauseknappen inne og gi et forbud mot fysisk aktivitet.

Akkurat nå kjenner jeg at timingen er rett for å gjenåpne de lokale breddeidrettene. Konkurranser kan godt vente en stund til. Det tror jeg ikke landets klubber og utøvere har store innvendinger mot, så lenge de kan møtes og trene igjen. Å få hjulene sakte i gang lokalt er helt nødvendig.

Det ventes en rekke tiltak fremover fra nasjonale og kommunale myndigheter. Når butikker og kjøpesentre åpnes igjen er det ikke lenger grunnlag for å holde på forbudet mot trening for personer over 20 år. Utendørs trening, med avstandsbegrensning, er å anse som lite risikabelt fra en treners perspektiv. Om disse utøverne må kjøre tre stopp med kollektivtransport for å komme seg på trening, skjer dette på en tid av døgnet der det er få personer ute.

Klubbene tar ansvar

I denne pandemien har idrettsklubber og deres ledere jobbet knallhardt med smittevern og tiltak. Man har blitt eksperter på andre ting enn idrett, som en forutsetning for å kunne tilby aktivitet. Særforbund og idrettskretser har servet god informasjon om råd og anbefalinger som alle har fulgt.

En belønning kan være å nå gi klubbene tillitt til en kontrollert gjenåpning av aktivitet for personer over 20 år.

Jeg har selv hatt ansvaret for utarbeidelse og gjennomføring av tiltak i egen klubb. En svært krevende periode, men noe alle har tatt på alvor. Det har blitt vasket utstyr og det har gått mye såpe og vann.  Få har sluntret unna og ingen smitte har oppstått som en konsekvens av trening for barn og ungdom. 

Rundt om i landets idrettsklubber sitter det ansvarlige og flinke mennesker som ønsker at myndighetene kan vise de tillit til at gjenåpningen skjer på en sikker måte og under deres ledelse. Håndteringen av eventuelle smitteutbrudd lokalt vil bli håndtert effektivt. Idrettens digitale verktøy på registrering og loggføring er blant landets beste. Utøverne er livredde for å igjen miste muligheten til å trene og vil være pliktoppfyllende på smittevern.

Tiden er inne for å gjenåpne lokal breddeidrett for voksne!

Marius Sigolsen